Thursday, 27 October 2016

NAVA GRAHA STOTRAS IN ENGLISH

NAVA GRAHA STOTRAS IN ENGLISH

ADITYA YACHA SOMAYA MANGALAYA CHA
GURU SHUKRA SHANI BYASCHA RAAHAVE KETAVE NAMAH

RAVI :
JAPAKUSUMA SAMKASHAM KASHYAPEYAM MAHADWITHIM TAMOORIM
SARVAPAAPAGHNAM PRANATOSMI DIVAAKARAM.
CHANDRA:
DADHISHAMKHATUSHAARAABHAM KSHIRODAARNAVA SAMBHAVAM
NAMAMI SHASHINAM SOMAM SHAMBHORMUKUTA BHUSHANAM.
KUJA:
DHARANIGARBHA SAMBHOOTAM VIDYUTKANTHA SAMAPRABHAM
KUMARAM SHAKTI HASTAM TVAM MANGALAM PRANAMAAMYAHAM.
BUDH:
PRIYAMGUMKALIKAASHYAMAM RUPENAPRATIMAM BUDHAM SOWMYAM
SOWMYAGUNOPETAM TVAM BUDHAM PRANAMAAMYAHAM .
GURU:
DEVANAMCHA RUSHINAMCHA GURUM KAMCHANA SANNIBHAM
BUDDIMANTAM TRILOKESHAM TVAM NAMAMI BRUHASPATIM .
SUKRA:
HIMA KUMDA MRUNALABHAM DAITYANAAMPARAMAM GURUM
SARWASHASTRA PRAVAKTARAM BHARGAVAM PRANAMAMYAHAM
SHANI:
NEELAAMJANA SAMABHASAM RAVIPUTRAM YAMAAGRAJAM
CHHAYAMARTANDA SAMBHOOTAM TVAM NAMMAMI SHANISCHARAM.
RAHU:
ARDHAKAYAM MAHAVEERAM CHANDRAADITYA VIMARDHANAM
SIMHIKAGARBHA SAMBHOOTAM TAM RAHUM PRANAMAAMYAHAM.
KETU:
PALASHA PUSPHASAMKASHAM TARAKA GRAHA MASTAKAM ROWDRAM
ROWDRATMAKAM GHORAM TAM KETUM PRANAMAAMYAHAM.

Also read 


Vaikuntha Ekadasi date

Upcoming Hindu Festivals – calendar

About RAAHU, GULIKA, DURMUHURTHA AND YAMA GANDA KAALA (TIME)

SREE LAKSHMI STOTRAM

SREE VENKATESHWARA ASHTOTHRAM -108 names In English

Shiva Lingashtakam Mantra In English with Meaning

SREE DURGA (PARVATHI) ASTOTHARA NAMA POOJA

SREE MAHA LAKSHMI ASTOTHARA NAMA POOJA

SREE MAHA VISHNU ASTOTHARA NAMA POOJA 108. OM

SIVA ASTOTHARA NAMA POOJA - 108 Names

GANESHA ASTOTHARA NAMA POOJA

Tirumala Arjitha Sevas / Utsavams List


Hindu calendar

No comments:

Post a Comment